Oplysning om klagemuligheder

KLAGEMULIGHED

F.eks. klager over regningen eller BornFibers televilkår

HAR DU BRUG FOR AT KLAGE?

Er du statsborger i en anden EU-medlemsstat end Danmark, kan du klage til EU-kommissionens online klageportal på siden http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af klage skal du angive BornFibers email-adresse: salg@bornfiber.dk

F.eks. klager over regningen eller BornFibers televilkår

TELETJENESTER

Er du ikke tilfreds med BornFibers afgørelse vedrørende klage omkring abonnement på teletjenester, f.eks. klager over regningen eller BornFibers vilkår, kan du klage til:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. th
1609 Kbh. V
Tlf: 33 18 69 00
www.teleanke.dk

F.eks. TV, Streaming & Fibernet

INDHOLDSTJENESTER

Er du ikke tilfreds med BornFibers afgørelse vedrørende klage omkring indholdstjenester, f.eks. TV, kan du klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf: 41 71 50 00
www.forbrug.dk